اسپانسرشیپ کانادا
افراد یا اشخاصی که اقامت دائم خاک کانادا را دارا هستند این امکان برای آن‌ها وجود داشته است که به شرط اینکه صلاحیت‌های کافی را داشته باشند می‌توانند به روش اسپانسرشیپ کانادا کلیه‌ی اعضای خانواده که درجه یک محسوب شوند از جمله‌ همسران، فرزندهایی که تحت تکفل باشند، پدر و مادر، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها مورد حمایت قرار داده و از طریق اسپانسرشیپ کانادا این مجوز توسط دولت کانادا به آنان داده می‌شود که در کانادا زندگی کنند. البته اسپانسرشیپ کانادا شرایطی دارد که به طور کلی در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد اما نکته‌ي قابل توجه این است که اسپانسرشیپ کانادا زمانی صورت می‌گیرد که فرد مقیم رسمی کشور کانادا بوده باشد و تعهد بدهد که کل هزینه¬‌ها و نیازهای زندگی افراد تحت حمایتش را عهده دار خواهد شد و تمام شرایط را پذیرفته و به طور کلی تمام حمایت‌های مالی که الزام است را انجام می‌دهد.
اسپانسرشیپ کانادا شامل چه مواردی می‌شود:
•    1-اسپانسر همسر قانونی و رسمی خود
•    اسپانسر پدر و مادر یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها 
•    اسپانسر فرزند‌ها 
•    اسپانسر شدن از افرادی که شرایط مربوطه را دارا باشند. 

شرایط شخص اسپانسر شونده :
اداره مهاجرت کانادا در راستای اسپانسرشیپ کانادا قوانینی قرار داده که برای افرادی که اقامت رسمی کانادا را دارند و تمایل دارند که اسپانسر اعضای خانواده‌ي خود شده و با آن‌ها زندگی کنند شرایط را واضح تر می‌کند که باهم به مرور کلی از این شرایط می‌پردازیم :
•    1-نوه یا فرزند شخص اسپانسر شونده باشند.
•    2- حداقل سن متقاضیان  18 سال باشد.
•    3-مقیم دائم کشور کانادا بوده باشد.
•    4-تمکن مالی داشته باشد و از پس هزینه‌ها و مخارج زندگی خود و والدین خود بربیاید. 
•    5-اگر از کمک‌های دولت بهره می‌برد تعهد کند که تمام هزینه‌ها را باز می‌گرداند.
•    6-به صورت کتبی حمایت مالی از والدین خود را به مدت ۲۰ سال متعهد شود. 
شخص اسپانسر این توان را دارد که به صورت همزمان برای پدر و مادر خود تقاضای اسپانسرشیپ کند و به هیچ مشکلی بر نمی‌خورد. البته توجه داشته باشید که می‌تواند این تقاضا را برای برادر و خواهری که زیر سن قانونی باشند نیز انجام دهد اما اگر سن آن‌ها بیشتر از سن قانونی بوده باشد باید از روش‌های دیگر برای انتقال آنان استفاده کند. 
شرایط والدین و اعضای خانواده نیز باید به صورت زیر باشد :
از طرفی اداره‌ي مهاجرت کانادا برای اعضای خانواده از جمله پدر و مادر و دیگر اعضا نیز که قرار بر این است که  تحت حمایت فرد اسپانسر و مقیم کانادا در بیایند نیز شرایط به خصوصی تعریف کرده استکه باهم آن‌ها را به طور کلی مورد بررسی قرار خواهیم داد: 
•    1-والدین واقعی و رسمی فرد اسپانسر باشند. 
•    2-مشکلات حقوقی و قانونی برای وارد شدن به خاک کانادا را نداشته باشند. 
•    3-ارائه‌ي گواهی خرید بیمه درمانی به مدت یک سال در کشور کانادا. 
•    4-انجام دادن تمام آزمایش‌های پزشکی مربوطه. 
•    5-همراه داشتن گواهی عدم سوء پیشینه.
•    6-تمام اطلاعات شخصی خود را به طور کامل ثبت کرده باشند. 
در شرایطی برعکس که والدین دارای اقامت دائم کانادا باشند و خواهان این باشند که برای فرزندان خود اقامت دائم دریافت کنند اگر خود والدین تمام شرایط را دارا باشند و مشکلی وجود نداشته باشد قادر هستند که تشکیل پرونده دهند و خواهان این باشند که فرزندان آنان به کشور کانادا بیایند در این صورت شرایط اسپانسر عبارتست از: 
•    1-حداقل سن لازم برای فعالیت‌های مربوطه ۱۸ سال است. 
•    2-گواهی اقامت دائم کشور کانادا را داشته باشد. 
•    3-وضع مالی مناسب و گواهی تمکن مالی داشته باشد و ضمانت حمایت مالی به مدت زمان ۱۰ سال را داشته باشد. 
•    4-ضمانت این را بدهد که فرزندان خویش به کمک‌ از سوی دولت کانادا احتیاجی ندارند.
•    5-ضمانت کلیه‌ي گواهی‌ها مبتنی بر حمایت از فرزندانش را داشته باشد.
•    6-اگر شخص اسپانسر شهروند کانادا بوده باشد و خارج از کشور کانادا به سکونت بپردازد باید ضمانت کند که بعد از دریافت کردن اقامت دائم برای افراد مربوطه آنان قصد دارند که در کشور کانادا زندگی کنند. 
همانطور که به طور کامل در قسمت‌های بالا گفته شد اسپانسر حتما باید از یک طرف در موارد بالا تمام شرایط را دارا باشد و تک تک آن‌ها را به اثبات برساند و از طرف دیگر باید تمام گواهی‌ها مبنی بر درست بودن رابطه‌ي والدین-فرزندی را نیز به اثبات برساند.
البته به این نکته توجه کامل داشته باشید که فرزند در صورتی متکی و وابسته به خانواده شناخته می‌گردد که تمام شرایط زیر را دارا باشد: 
•    1-حداکثر سن فرزند ۲۲ سال بوده است و همسری در اختیار ندارد. 
•    2-سن وی از ۲۲ سال بیشتر است اما به علت محدویت‌هایی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی که دارد از لحاظ مالی به خانواده وابسته بوده و خانواده نتواند آن را ترک کند. 
•    3-تا سن ۲۲ سالگی به طور کامل مشغول به ادامه‌ي تحصیل بوده باشد و از لحاظ مالی به والدین خود متکی و وابسته است. 
شرایط شخص اسپانسر به طور کامل به صورت زیر است:
بر طبق قوانین ثبت شده در اداره مهاجرت کانادا شخص حامی میبایست تمام شرایط زیر را دارا باشد: 
•    1-شهروند-مقیم دائم و رسمی دولت کانادا بوده باشد. 
•    2-حداقل سن لازم جهت اسپانسر شدن ۱۸ سال است. 
•    3-تمکن مالی داشته باشد و از پس هزینه‌ها و مخارج زندگی خود و افراد تحت حمایت خود بربیاید.
•    4-در کشور کانادا جرم سنگینی مرتکب نشده باشد و یا تبرئه شده باشد.
•    5-شخص اسپانسر باید حتما تاکید کند که در کانادا سکونت دارد یا به کشورکانادا تعهّد نامه‌ي رسمی بدهد که تا زمانی که همسر وی به کانادا در حال مهاجرت است او نیز در کشور کانادا سکونت می‌کند. 
•    6-اگر این درخواست را برای همسر خود مطرح کرده است همسر دیگری نداشته باشد. 
•    7-شخص اسپانسر به دولت کانادا وام یا بدهی نداشته باشد. 
•    8-در طول ۵ سال سپری شده، اسپانسر فرد دیگری از روش ازدواج نشده باشد چون برخلاف قوانین دولت کانادا می‌باشد.