موسسه زانکو یک موسسه آموزشی - مهاجرتی میباشد که با هدف تسهیل ارائه خدمات تحصیلی ، مهاجرت ، کاریابی و... به هموطنان عزیز تاسیس شده و در کشور های متعدد از جمله کانادا ، آمریکا ، انگلیس ، آلمان ، سوئیس ، آذربایجان ، ترکیه ، امارات و ... دارای کارگزارهای با تجربه ، مطمئن و خوش نام است.
خدمات ما موارد زیر را شامل میشود :
الف ) خدمات تحصیلی : شامل پذیرش از مراکز تحصیلی معتبر ، مشاوره جهت تهیه Study Plan(برنامه تحصیلی )، اخذ ویزای تحصیلی و اخذ بورسیه تحصیلی
خدمات تحصیلی شامل دانش آموزی ، کالج و دانشگاه میباشد
ب ) خدمات مهاجرتی شامل مشاوره ، ارائه راهکار های مطمئن جهت مهاجرت ، تهیه طرح های توجیهی برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشورهای هدف و...
ج ) خدمات کاریابی بین المللی : شامل یافتن شغل مناسب از کشور های هدف ، اخذ ویزای کار و....
د ) سایر خدمات شامل : دوره های آموزشی شرکت در آزمون های بین المللی جهت اخذ مدارک حرفه ای آموزشی شرکت در برگزاری اردو های تابستانی آموزشی زبان در خارج از کشور ، ثبت شرکت در خارج از کشور برای متقاضیان و ...