اخبار مهاجرتی کانادا - اخبار بیومتریک کانادا

سیاست جدید و موقت کانادا  متقاصیانی که اقامت موقت کانادا را دارند و  10سال پیش بیومتریک خود را ارائه داده اند را از انجام مجدد بیومتریک معاف کرده است.

سیاست جدید و موقت کانادا  متقاصیانی که اقامت موقت کانادا را دارند و  10سال پیش بیومتریک خود را ارائه داده اند را از انجام مجدد بیومتریک معاف کرده است.

به گفته https://www.canada.ca/ در تاریخ 22 سپتامبر 2020 - به دلیل نگرانی های سلامت و ایمنی عمومی مرتبط با بیماری همه گیر COVID-۱۹، تعدادی از سایت های مجموعه بیومتریک در کانادا و خارج از ﺁن، شامل برخی از مراکز درخواست ویزا، مراکز حمایت از تقاضانامه های ﺁمریکا (ASCs) و مراکز خدمات معرفی شده در کانادا، یا بسته باقی مانده اند و یا فقط با خدمات محدود باز می شوند.

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) ارائه خدمات را به متقاضیان در داخل و خارج از کانادا را تشخیص و تائید می‌کند. . بنابراین, تا اطلاع ثانوی, اتباع خارجی که قبلا بیومتریک خود را در حمایت از تقاضای پناهندگی طی ۱۰ سال گذشته ارائه کرده اند, از این شرط که بیومتریک خود را  برای تقاضانامه اقامت دائم و یا تقاضای جدید خود ارائه دهند, معاف هستند.این تصمیم و  سیاست عمومی موقتی است، تا زمانی که امنیت و سلامتی در کانادا برقرار شود.

چه کسانی از این سیاست عمومی معاف هستند؟

متقاضیان از الزام به ارائه بیومتریک خود در صورت داشتن  زیر معاف هستند:

 

  • درخواست جدید یا معوق برای اقامت دائم از داخل یا خارج از کانادا
  • پیش از این، بیومتریک خود را در حمایت از برنامه مهاجرت در ۱۰ سال گذشته ارائه کرده باشند.

 

هزینه بیومتریک

متقاضیان نباید هزینه بیومتریک (۸۵ دلار)را برای درخواست جدید اقامت دائم پرداخت کنند، حتی اگر  سیستم از ﺁنها بخواهد که در صورت ارائه درخواستشان ﺁن را پرداخت کنند.

متقاضیانی که قبلا هزینه بیومتریک خود را پرداخت کرده اند و الان معاف از بیومتریک شده اند ، هزینه پرداخت شده 85 دلاری شان عودت داده خواهد شد و دیگر نیاز به انجام بیومتریک و پرداخت مجدد نخواهند داشت.

 

 

 

.

پیشنهاد سردبیر زانکو