اخبار کرونایی امارات

دکتر عامر احمد شریف رئیس مرکز فرماندهی و کنترل کوفید-19 دبی و رئیس دانشگاه محمد بن راشد پزشکی و علوم بهداشتی در مورد نقش این مرکز در هماهنگی و هماهنگی تلاش های مراکز درمانی و تهیه پروتکل های پزشکی مورد نیاز برای کنترل شیوع ویروس اطلاع داد.

به خبر از WAM/Persian

دبی_ 15 آوت 2020 ( وام )_ جنابعالی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم معاون رئیس کشور؛ نخست وزیر و حاکم دبی از مرکز فرماندهی و کنترل کوفید-19 در دانشگاه محمد بن راشد پزشک و علوم بهداشتی بازدید کردند.

جنابعالی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم معاون حاکم دبی؛ جنابعالی شیخ احمد بن سعید ال مکتوم مدیر دانشگاه محمد بن راشد پزشک و علوم بهداشتی، جنابعالی شیخ منصور بن محمد بن راشد آل مکتوم ومحمد بن عبد الله القرقاوی در همراه جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در بازدیدش از مرکز فرماندهی و کنترل بودند.

جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم گفت که امارات متحده عربی در مقابله با کوفید-19 موفقیت داد که جهان شاهد این موفقیت بود.

وی اضافه کرد که رویکرد علمی کشور در مبارزه با ویروس و برنامه ریزی دقیق و روحیه مشارکتی که توسط سازمان های خط مقدم نشان داده شده است ، این بحران را به یک فرصت تبدیل کرده است.

محمد بن راشد از مرکز فرماندهی و کنترل کوفید-19 بازدید می کند

جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم از کمک های مراقبت های بهداشتی و پرسنل پزشکی ، که به طور چشمگیری از تلاش های دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا حمایت می کند ، قدردانی کرد.

وی دراین مورد گفت "تلاش های قهرمانانه کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول بحران کوفید-19 منبع افتخار و الهام بخش برای همه ما است.

دکتر عامر احمد شریف رئیس مرکز فرماندهی و کنترل کوفید-19 دبی و رئیس دانشگاه محمد بن راشد پزشکی و علوم بهداشتی در مورد نقش این مرکز در هماهنگی و هماهنگی تلاش های مراکز درمانی و تهیه پروتکل های پزشکی مورد نیاز برای کنترل شیوع ویروس اطلاع داد.

وام/ نعمه سمیر.

پیشنهاد سردبیر زانکو