برنامه روستایی و قطبی کانادا

برنامه روستایی و قطبی کانادا یکی از برنامه های آزمایشی اداره مهاجرت کاناداست که به تازگی راه اندازی شده است.

برنامه مهاجرت روستایی و شمالی یک برنامه محور جامعه است. این برنامه برای ایجاد مزایای مهاجرت اقتصادی به جوامع کوچکتر با ایجاد راهی برای اقامت دائم برای کارگران ماهر خارجی که مایل به کار و زندگی در یکی از جوامع شرکت کننده هستند، طراحی شده است.

درباره روند این برنامه مهاجرتی


4 مرحله برای درخواست اقامت دائمی تحت این برنامه وجود دارد. برای واجد شرایط بودن باید تمامی موارد زیر را داشته باشید

 • شرایط صلاحیت IRCC و الزامات خاص انجمن مورد قبول را داشته باشید باشید.
 • یک کار واجد شرایط را با یک کارفرما در یکی از جوامع شرکت کننده پیدا کنید.
 • پس از ارائه پیشنهاد شغلی ، درخواست خود را برای توصیه به انجمن ارسال کنید.
 • اگر جامعه ای شما را توصیه می کند ، درخواست اقامت دائم دهید.

همچنین هر انجم شرایط مرتبط به خود را دارد. از جمله :

 • شرایط لازم برای تایید صلاحیت توسط انجمن ( کامیونیتی) مربوطه
 • فرایند جستجوی شغل
 • فرآیند درخواست توصیه نامه از انجمن

این اطلاعات در وب سایت آن در دسترس خواهد بود.

 

مهاجرت روستایی به کانادا

آنچه از یک جامعه در برنامه مهاجرتی فطبی - روستایی انتظار دارید

این برنامه آزمایشی جامعه محور است ، به این معنی که جوامع  نامزدهای احتمالی را ارزیابی کنند و  متناسب با نیازهای اقتصادی این جامعه است یک فرصت شغلی واقعی دارد که شرایط جامعه را برآورده سازد و برای کسانی است که قصد ماندن در جامعه را دارند و برای تصمیم گیری نهایی نامزدهای اقامت دائم را به IRCC توصیه میکنند  افراد تازه وارد را با خدمات حل و فصل و فرصت های مشاوره با اعضای مستقر در جامعه مرتبط میکنند.

چه کسی می تواند برای این پروسه اقدام کند؟


برای واجد شرایط بودن در برنامه  مهاجرت روستایی و شمالی ، باید کلیه شرایط لازم  IRCC را برآورده کنید :

 • تجربه کاری واجد شرایط داشته و یا از یک موسسه عمومی پس از متوسطه با بودجه عمومی در جامعه پیشنهادی فارغ التحصیل شده اید
 • داشتن حداقل مورد نیاز زبان یا فراتر از آن
 • داشتن حداقل تحصیلات مربوط
 • ثابت کنید که پول کافی برای حمایت از انتقال خود به جامعه دارید
 • قصد زندگی در همان جامعه را داشته باشیم
 • نیازهای خاص جامعه را برآورده کنید

اگر همه شرایط مورد نیاز را دارید ، می توانید در جستجوی شغل واجد شرایط خودتان در جامعه باشید.

روستای کانادا

تجربه کاری برای برنامه روستایی قطبی

شما در 3 سال گذشته به 1 سال سابقه کار مداوم (حداقل 1،560 ساعت) نیاز دارید.

برای محاسبه ساعات تجربه کاری خود

 • ساعات کار در مشاغل پاره وقت و تمام وقت را بشمارید
 • ساعت ها باید در یک شغل باشد اما می تواند در کنار کارفرمایان مختلف باشد.
 • ساعت باید حداقل بیشتر از 12 ماه ب باشد.
 • این ساعات کاری می تواند در داخل یا خارج از کانادا باشد.
 • اگر در کانادا کار کردید ، باید اجازه کار در کانادا را بدهید.
 • ساعاتی را که برای آن پرداخت نشده اید ، حساب نکنید (داوطلبان کارآموزی یا کارمزد بدون کارمزد حساب نمی شوند)
 • ساعات کار خود اشتغالی را حساب نکنید
 • تجربه کاری شما باید باشد
 • بیشتر وظایف اصلی و کلیه وظایف اساسی ذکر شده در طبقه بندی ملی حرفه ای کانادا (NOC) وجود دارد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه زانکو تماس بگیرید.

پیشنهاد سردبیر زانکو