ویزای توریستی کانادا ویزای توریستی کانادا با اهداف گردشگری، تفریح و یا دیدارهای کوتاه مدت از خانواده و بستگان صادر می‌شود. ویزای توریستی کانادا در ۲ نوع یکبار ورود و چند بار ورود صادر می‌شود. این نوع ویزا، جزو یکی از محبوب‌ترین ویزاهای اقامت کوتاه مدت می‌باشد و به دارندگان ویزای مولتیپل توریستی، اجازه اقامت بدون وقفه تا ۶ ماه داده می‌شود. ویزای مولتی مولتیپل کانادا ویزای چند بار ورود کانادا (توریستی، کاری و غیره) به دارندگان اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی به کانادا سفر کنند. ویزای چند بار ورود به نام‌های مولتی و مولتیپل نیز شناخته می‌شوند. در صورتی که دارنده ویزای توریستی مولتیپل باشید، تا ۶ ماه بدون وقفه می‌توانید در کانادا اقامت داشته باشید اما اگر ویزای کاری، تحصیلی و یا غیره داشته باشید، بسته به دعوتنامه ارائه شده می‌توانید بدون محدودیت در کانادا مقیم باشید.

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا با اهداف گردشگری، تفریح و یا دیدارهای کوتاه مدت از خانواده و بستگان صادر می‌شود. ویزای توریستی کانادا در ۲ نوع یکبار ورود و چند بار ورود صادر می‌شود. این نوع ویزا، جزو یکی از محبوب‌ترین ویزاهای اقامت کوتاه مدت می‌باشد و به دارندگان ویزای مولتیپل توریستی، اجازه اقامت بدون وقفه تا ۶ ماه داده می‌شود.

ویزای مولتی مولتیپل کانادا

ویزای چند بار ورود کانادا (توریستی، کاری و غیره) به دارندگان اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی به کانادا سفر کنند. ویزای چند بار ورود به نام‌های مولتی و مولتیپل نیز شناخته می‌شوند. در صورتی که دارنده ویزای توریستی مولتیپل باشید، تا ۶ ماه بدون وقفه می‌توانید در کانادا اقامت داشته باشید اما اگر ویزای کاری، تحصیلی و یا غیره داشته باشید، بسته به دعوتنامه ارائه شده می‌توانید بدون محدودیت در کانادا مقیم باشید.

بیشتر بخوانید:

مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا

تفاوت ویزای مولتی، توریستی، مولتیپل چیست؟

ویزای ۵ ساله کانادا

در حال حاضر، تمامی ویزاهای توریستی کانادا به صورت مولتیپل صادر می‌شود. مدت اعتبار ویزای مولتیپل کانادا براساس مدت انقضاء پاسپورت متقاضیان می‌باشد.  با توجه به اینکه پاسپورت متقاضیان ایرانی دارای اعتبار ۵ ساله است، ویزای کانادا برای ایشان برای مدت زمان ۵ سال معتبر می‌باشد. به همین دلیل ویزای کانادا را نیز ویزای ۵ ساله کانادا می‌شناسند!

در عمل ویزای توریستی، مولتی، مولتیپل و ۵ ساله کانادا هیچ تفاوتی با هم ندارند. برای درخواست هریک از انواع مولتی، مولتیپل، ۵ ساله و توریستی کانادا لزومی به ارائه مدارک جداگانه نیست و شرایط اخذ آنی ویزاها نیز با هم مشابه است.

بیشتر بخوانید:

مهاجرت شرایط خاص: ورزشکاری، مدال، هنر، استارتاپ، کارآفرینی

پیشنهاد سردبیر زانکو