ثبت شرکت در کانادا امارات ترکیه عمان آذربایجان

یکی از روش های اخذ ویزای مهاجرت ثبت شرکت در خاک یک کشور و سرمایه گذاری است. در این مقاله میخواهیم به شما کشور هایی را معرفی کنیم که از طریق زانکو میتوانید در آنها شرکت ثبت کنید. همچنین برای تجارت ( صادرات و واردات) ثبت یک شرکت به شما کمک خواهد کرد.

یکی از روش های اخذ ویزای مهاجرت ثبت شرکت در خاک یک کشور و سرمایه گذاری است. در این مقاله میخواهیم به شما کشور هایی را معرفی کنیم که از طریق زانکو میتوانید در آنها شرکت ثبت کنید. همچنین برای تجارت ( صادرات و واردات) ثبت یک شرکت به شما کمک خواهد کرد.

ثبت شرکت در کانادا

با ثبت شرکت در کانادا شما نمیتوانید برای اقامت خود اقدام میکنید ولی برای کسب و کار و تجارت میتوانید در خاک کانادا با استفاده از زانکو شرکت ثبت کنید.

ثبت شرکت در ترکیه

ترکیه از بین این چند کشور تنها کشوری است که میتوانید با ثبت شرکت ، داشتن سرمایه و تعهد به استخدام متولدین ترکیه میتوانید بعد از اقدام به اقامت پاسپورت خود را نیز دریافت کنید.

ثبت شرکت در امارات

یکی از اصلی ترین راه هایی که افراد برای اقامت دبی ( امارات ) اقدام میکنند ثبت شرکت اماراتی است، زانکو میتواند این خدمات را برای شما انجام دهد. این اقامت قابل تبدیل به پاسپورت نیست.

ثبت شرکت در عمان

شما با ثبت شرکت در عمان میتوانید ویزای اقامت عمان را دریافت کنید. این مجوز اقامت قابل تبدیل به پاسپورت نیست.

ثبت شرکت در آذربایجان

با ثبت شرکت در آذربایجان در مرحله ی اول اقامت آذربایجان را دریافت میکنید و در مرحله ی دوم میتوانید برای گرفتن ویزای شنگن اقدام کنید.

برای مشاوره رایگان میتوانید با متخصصین زانکو تماس بگیرید.

پیشنهاد سردبیر زانکو