دبی_ 5 آوت 2020 ( وام )_ دبی با موفقیت با حفظ جایگاه پیشرو خود به عنوان اولین شهر منطقه که در بین پنج مقصد برتر جهان برای صنعت دریایی در مرکز حمل و نقل بین المللی توسعه ،ایندکس برای سومین سال متوالی قرار گرفته است ، در رده های بعدی از روتردام ، هامبورگ ، آتن قرار دارد.

دبی_ 5 آوت 2020 ( وام )_ دبی با موفقیت با حفظ جایگاه پیشرو خود به عنوان اولین شهر منطقه که در بین پنج مقصد برتر جهان برای صنعت دریایی در مرکز حمل و نقل بین المللی توسعه ،ایندکس برای سومین سال متوالی قرار گرفته است ، در رده های بعدی از روتردام ، هامبورگ ، آتن قرار دارد.

جالب ذکر اینکه وضعیت مداوم امارات به عنوان قطب جهانی حمل و نقل دریایی و تدارکات در گزارشی که اخیراً توسط مبادله بالتیک منتشر شده بود ، آشکار شد آخرین گزارش بار دیگر بر رقابت ، جذابیت و فراگیر بودن محیط دریایی محلی دبی تأکید می کند که می توان آن را با بهترین های دنیا مقایسه کرد این دستاورد را می توان به بخشنامه های رهبری حکیم نسبت به تقویت مستمر قوای مقننه ، نظارتی و زیرساخت ها ، خدمات دریایی و قابلیت های لجستیکی نسبت داد ، که این امر همچنین به تقویت اعتماد جامعه جهانی به بخش دریایی دبی کمک می کند.

سلطان احمد بن سلیم رئیس هیئت مدیره بنادر دبی و گمرگ ها و منطقه ازادی و رئیس هیئت شهر دبی دریایی گفت که برای سومین سال متوالی ، دبی موفق شده است تا موقعیت خود را در بین پنج مقصد برتر جهان برای دریانوردی حفظ کند وی ادامه داد که علاوه بر الهام گرفتن از این جدیدترین دستاورد در راستای چشم انداز عالیاتش شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور ، نخست وزیر و حاکم دبی ، همچنان به تقویت رقابت دبی در منظر حمل و نقل جهانی ادامه خواهد داد.

پیشنهاد سردبیر زانکو