دریافت سریع ملیت دوم بدون پناهندگی

امروزه افراد زیادی به دنبال راهی جهت دریافت ملیت یا تابعیت دوم هستند تا بتوانند به کشور های مدنظر خود بدون ویزا سفر کنند ، سرمایه گذاری و راه اندازی بیزینس انجام دهند و به طور کلی آزادی شخصی و اقتصادی برای خود به دست آورند.

ایران نیز جزوه کشورهای اول جهان است که شهروندانش به دنبال دریافت ملیت و تابعیت جدید هستند و به صورت قانونی و یا غیرقانونی ترک تابعیت می کنند.  نظام های متفاوت حقوقی کشور های دیگر و مواردی مانند روابط اشخاص با یکدیگر و با دولت و…باعث می شود افراد ترجیح دهند تابعیتی غیر از ایران داشته باشند.

کشور های مختلف راه های زیادی را برای اعطای پاسپورت و یا ملیت خود به شهروندان خارجی در نظر گرفته اند. برای مثال در بسیاری از کشور ها زمانی که شهروند خارجی بین 3 تا 10 سال به صورت قانونی در یک کشور اقامت داشته باشد، می تواند برای دریافت پاسپورت اقدام کند اما راه های سریع تری مانند سرمایه گذاری و خرید ملک نیز وجود دارد که می تواند سرانجام به دریافت پاسپورت منجر شود.

 

ملیت دوم

 

عده زیادی نیز با حفظ تابعیت ایرانی خود به دنبال تابعیت کشور دیگری هستند این ترک تابعیت و تابعیت اضافی باعث می شود فرد از حقوقی محروم و حقوق دیگری به دست آورد. روش هایی وجود دارد که شما میتوانید بدون ترک تابعیت ایرانی خود ، ملیت و تابعیت کشور دیگری را دریافت کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با شماره های 02122226480 تماس حاصل فرمایید.

تابعیت و ملیت دوم نه تنها به حفظ آزادی شما کمک می کند بلکه افق های سرمایه گذاری را گسترش می دهد و به شما کمک میکند تا زندگی بهتری برای فرزندان خود در بهترین کشور های جهان فراهم کنید. با دریافت تابعیت دوم میتوانید آرامش ذهنی و اطمینان خاطر برای آینده خود و فرزندانتان با نقل مکان کردن به بهترین کشورهای دنیا به دست آورید.

زمانی که دولت ها مقررات سختی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند، تابعیت مضاعف به عنوان «بیمه شهروندی» در نظر گرفته می شود.

 

انواع تابعیت

 

الف-تابعیت ذاتــــــــی

کشورها برای اعطای تابعیت از سیستم خاک یا خون و یا هر دو استفاده می کنند

سیستم خون:

سیستمی که به آن تابعیت نسبی میگویند عبارت از سیستمی که از طریق نسب به بچه منتقل میشود یعنی تابعیت فرد مربوط به نژاد او میشود و به سبب تابعیت یکی از والدین خود آن را کسب می کند. اصل نژاد با اصل خون تفاوت دارد، تابعیت با سیستم خون الزام به نژاد از نظر زیست شناسی ندارد.


سیستم خاک:

صرف نظر از اینکه پدر و مادر شخص چه تابعیتی دارند تابعیت را از روی محل تولد شخص مشخص می کنند، یعنی هر کس تابعیت محل تولد خود را دارد.
در دو سیستم خاک و خون شخص در تعیین تابعیت خود هیچ دخالتی ندارد و تابعیت به او تحمیل می شود و به محض تولد دارای تابعیتی می شود.

 

ب- تابعیت اکتــــــسابی

تابعیتی است که فرد زمان تولد (سیستم خاک و خون) آن را به دست نمی آورد و آن را به دلیل شرایطی کسب می کند.

 

تابعیت اکتسابی انواعی دارد:

  • تابعیت تحصیلی
  • تابعیت تبعی: تابعیتی که شخص نه به اراده خود بلکه به اراده و خواست فرد دیگری دارا می شود مانند فرزند خوانده ای که تابعیت پدرخوانده یا مادر خوانده خود را کسب می کند.
  • تابعیت تحققی: تابعیتی که شخص در نتیجه ازدواج کسب می کند.
  • تابعیت اجباری: تابعیتی تابعیتی به شخص داده می شود که کشورش فتح یا به اشغال کشور دیگری دربیاید و یا کشورش به کشورهای کوچکتری تقسیم شود مانند فروپاشی شوروی
  • تابعیت افتخاری: تابعیتی که دولتی به خاطر قدردانی از خدمات یا فعالیتی که شخصی انجام داده است به او می دهند.
  • تابعیت مذهبی: تابعیتی که شخص به دلیل داشتن مذهبی خاص پس از ورود به کشوری که آن مذهب را دارد به او می دهند مانند مهاجرین یهودی که به اسرائیل می روند پس از ورود تابعیت اسرائیلی را کسب می کنند.

 

تابعیت دوم

 

اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

  • به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
  • هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
  • قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌ باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.
  • خدمت تحت ‌السلاح خود را انجام داده باشند

تبصره الف) کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب) هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مهجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

 

 

پیشنهاد سردبیر زانکو