اداره مهاجرت کانادا  از طریق دو وبسایت با دامنه های cic.gc.ca و canada.ca قابل دسترسی است. دامنه ی اول مستقیما برای اداره ی مهاجرت و دامنه دوم برای دولت و کشور کاناداست. زمانی که افراد میخواهند چه خودشان چه با وکیل اقدام کنند تمامی مدارک مورد نظر خود را در این سایت آپلود میکنند همچنین جواب های مربوط به ریجکتی، انگشت نگاری، تایید ویزا و... در پروفایل شخص در این سایت بارگزاری میشود.

اداره مهاجرت کانادا  از طریق دو وبسایت با دامنه های cic.gc.ca و canada.ca قابل دسترسی است. دامنه ی اول مستقیما برای اداره ی مهاجرت و دامنه دوم برای دولت و کشور کاناداست. زمانی که افراد میخواهند چه خودشان چه با وکیل اقدام کنند تمامی مدارک مورد نظر خود را در این سایت آپلود میکنند همچنین جواب های مربوط به ریجکتی، انگشت نگاری، تایید ویزا و... در پروفایل شخص در این سایت بارگزاری میشود.

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید میتوانید با زانکو از طریق شماهای پایین صفحه تماس بگیرید.

پیشنهاد سردبیر زانکو