استرالیا کشوریست وسیع و پیشرفته که در قاره‌ی اقیانوسیه قرار دارد. این کشور از لحاظ وسعت در جهان ششم بوده اما تنها 25 میلیون نفر جمعیت دارد. همین امر باعث شده تا حکومت استرالیا سیاست‌هایی در راستای مهاجرپذیری در پیش بگیرد. این سیاست‌ها راه‌های زیادی را پیش روی متقاضیان مهاجرت گذاشته است. یکی از این راه ها از طریق سرمایه‌گذاری و کمک به اقتصاد استرالیاست. در ادامه به بررسی این روش خواهیم پرداخت.

ویزای 188

برای دریافت ویزای سرمایه‌گذاری استرالیا، شما باید اثبات کنید سرمایه‌دار بوده و مایلید از این سرمایه برای کارآفرینی یا کمک به بخشی از صنعت و اقتصاد استرالیا استفاده کنید. در وهله‌ی اول، ساب‌کلاس 188 پیش روی شما می‌باشد. این ویزا به شکل موقتی صادر شده و 4سال و سه ماه اعتبار دارد. برای دریافت این ویزا شرایط زیر لازم است:
•    سن قانونی و زیر 55 سال
•    سرمایه‌ی کلی حداقل 800هزار دلار استرالیا
•    قابلیت انتقال سرمایه تا حداکثر دو سال بعد از صدور
•    200 هزار دلار سرمایه گذاری
•    گردشی به مقدار حداقل 500هزار دلار استرالیا در چهار سال اخیر

ُسرمایه گذاری موفق در استرالیا
ویزای 188 سه نوع دارد که عبارتند از ویزای کارآفرینی، سرمایه‌گذاری معمولی و سرمایه‌گذاری ویژه. شرایط کلی در بالا ذکر شده اما برای ویزای کارآفرینی به طور اخص لازم است متعهد شوید طی دو سال آینده کسب‌وکار خود را راه‌اندازی می‌کنید. همچنین برای ویزای کارآفرینی برخورداری از یک اسپانسر ایالتی نیز لازم است. سابقه‌ی کار موفقیت آمیز هم برای کارآفرینی و هم برای ویزای سرمایه‌گذاری معمولی جزو شرایط محسوب می‌شود. برای سرمایه‌گذاری ویژه، سابقه‌ی مدیریت در یک بیزنس به ارزش حداقل یک میلیون و پانصد‌هزار دلار استرالیا و همچنین مالکیت اقلا ده درصد از یک کسب و کار در 12 ماه اخیر، لازم است.

ویزای 888

پس از برخورداری و استفاده‌ی موفقیت آمیز از ویزای 188 خود، می‌توانید جهت کسب اقامت دائم در ساب‌کلاس مورد نظر (کارآفرینی، سرمایه‌گذاری معمولی، سرمایه گذاری ویژه) اقدام نمایید.

کارآفرینی

سرمایه گذاری در استرالیا

برای درخواست این زیرگروه لازم است طی سال اخیر، دست کم یکسال را در استرالیا به فعالیت در همین زمینه پرداخته باشید. دو شرط لازم برای اثبات این فعالیت، گردش سرمایه‌ی شما در اقتصاد استرالیاست. این گردش اگر کمتر از 400هزار دلار بوده باشد، باید مالک کسب و کاری بوده باشید و حداقل 51 درصد آن در تصاحب شما باشد؛ و اگر این گردش مالی بیش از 400 هزار دلار بوده باشد، در اختیار داشتن تنها 30 درصد از سهم کل کسب و کار کافیست.
برای ویزای کارآفرینی همچنین لازم است بیزنس شما حداقل دو سال فعالیت داشته و نقش شما به‌عنوان مدیر در این دو سال مشخص باشد. دولت استرالیا کسب‌و‌کار شما را از لحاظ فعالیت بررسی خواهد کرد که در صورت استخدام حداقل دو نفر، داشتن حداقل 200هزار دلار استرالیا ارزش خالص در بیزنس و یا برابری ارزش دارایی شما و بیزنستان با 600هزار دلار، زنده بودن بیزنس شما اثبات خواهد شد.

سرمایه گذاری معمولی

اگر ویزای 188 در این زیرگروه را دریافت کرده و 4 سال از سرمایه‌گذاری شما گذشته باشد، قادر به دریافت این ویزا خواهید بود.

سرمایه گذار موفق در استرالیا

سرمایه‌گذاری ویژه

برای دریافت این ویزا نیز لازم است 4 سال از گرفتن ویزای 188 با شرایط سرمایه‌گذاری ویژه گذشته باشد و در این چهار سال، علاوه بر فعالیت اقتصادی، سالی حداقل 80 روز در استرالیا حاضر بوده باشید (یا همسر سرمایه‌گذار به مدت حداقل 180 روز)

ویزای 132

این ویزا مخصوص کسانیست که می‌توانند سرمایه‌ی هنگفتی را وارد اقتصاد استرالیا کنند. امتیاز ویژه‌ی ساب‌کلاس 132 از ویزای سرمایه‌گذاری استرالیا، برخورداری شما و تمام خانواده‌ی شما از اقامت دائم و حقوق شهروندی استرالیا، از بدو ورود به خاک این کشور است.

شرایط

سرمایه گذاری ویزای 188 استرالیا

یک و نیم میلیون دلار استرالیا سرمایه‌ی قابل انتقال به استرالیا. از این مبلغ باید حداقل 400 هزار دلار به دارایی‌های بیزنستان تعلق بگیرد. گردش مالی سال‌های اخیر متقاضی نیز لازم است در حدود 3 میلیون دلار استرالیا باشد.
شرط دیگر مالکیت سهام است. شما می‌توانید حداقل ده درصد یک شرکت سهامی عام را خریداری کرده یا صاحب کسب و کار خود باشید. در صورتی که کسب و کار شما درآمد سالانه‌ای کمتر از 400هزار دلار دارد، شما نیاز به مالکیت 51 درصد سهام آن به صورت حداقلی دارید. اگر این درآمد از 400 هزار دلار فراتر رود، تصاحب حداقل 30 درصد سهام کسب و کار کافی خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید:

دانشگاه موناش استرالیا

شهر آدلاید

پیشنهاد سردبیر زانکو