تمام پسران ایرانی که بیشتر از 18سال سن داشته باشند، به غیر از کسانی که به هر دلیلی معاف می شوند، مشمول خدمت سربازی اند. یکی از مهم ترین محدودیت های مشمولان، خروج از کشور می باشد. تمام پسران بالای هجده سال که مشمول دلایل معافیت نباشند، برای خروج از کشور باید یک وثیقه ی معتبر و متناسب با نوع سفر خود در اختیار سازمان وظیفه ی عمومی کشور قرار بدهند.

این وثیقه می تواند از 3 تا 20 میلیون تومان باشد. انواع سفرهای ممکن برای مشمولین نیز عبارت است از: زیارتی، سیاحتی، ورزشی، علمی، کاری و دوره های مشترک که هرکدام شرایط خاص خودرا دارد.

شرایط کلی خروج از کشور

مشمولی که متقاضی خروج از کشور می شود نباید غیبت داشته باشد. از لحظه ای که فرد به هجده سال سن می رسد اگر خودرا به نظام وظیفه معرفی نکند غایب خواهد بود مگر اینکه وارد آموزش عالی شده باشد و از معافیت تحصیلی برخوردار شود. همچنین با توجه به قانون سنوات، معافیت تحصیلی تا مدتی پس از پایان تحصیلات نیز پابرجا بوده اما بلافاصله پس از اتمام آن فرد موظف به معرفی کردن خود به سازمان وظیفه عمومی است و در صورت سر باز زدن از این کار عواقبی از جمله اضافه خدمت و منع خروج از کشور در انتظار او خواهد بود.

نحوه ی پس گرفتن وثیقه ی خروج از کشور

هرکدام از انواع سفرهای ممکن برای مشمولان، یک مهلت بازگشت به خصوص دارد. به  طور مثال، برای سفرهای علمی سقف 30 روزه تعیین شده است؛ یعنی مشمولی که با قراردهی وثیقه ی مورد نظر، راهی سفر علمی شده موظف است تا حداکثر 30 روز بعد از صدور گذرنامه اش، به نظام وظیفه مراجعه کرده و با نشان دادن گذرنامه،ضمانت بانکی یا پول خودرا مسترد کند.
گفتنی  است چنانچه حتی یک روز از مهلت مقرر تخطی شود، نه تنها وثیقه توسط دولت ضبط خواهد شد، که منع خروج از کشور نیز برای فرد مورد نظر اعمال می گردد.
.
 

بیشتر بخوانید:

مراحل خروج از کشور مشمولان

پیشنهاد سردبیر زانکو