در این مقاله به شهر لندن سر می‌زنیم و ده گالری منحصر به فرد این شهر زیبا را می‌شناسیم.