راهنمای مهاجرت

افراد در زمان مهاجرت به چند دسته تقسیم میشوند، افرادی که صفرتا صد پروژه مهاجرت خود را خودشان انجام میدهند ،کسانی که برای نوشتن استادی پلن و بیزنس پلن کمک میگیرند ، افرادی که کامل به وکیل می سپارند و کسانی که میخواهند با استفاده از یک راهنمای جامع مهاجرت اقدام کنند.
چگونه استادی پلن بنویسیم؟

استادی پلن نامه ای است گه جهت مهاجرت تحصیلی باید به سفارت کانادا ارائه دهیم . همچنین میتوانید استادی پلن خود را به ما بسپارید تا برای شما آن را انجام دهیم.