راهنمای مهاجرت

افراد در زمان مهاجرت به چند دسته تقسیم میشوند، افرادی که صفرتا صد پروژه مهاجرت خود را خودشان انجام میدهند ،کسانی که برای نوشتن استادی پلن و بیزنس پلن کمک میگیرند ، افرادی که کامل به وکیل می سپارند و کسانی که میخواهند با استفاده از یک راهنمای جامع مهاجرت اقدام کنند.
۱۳۹۹/۳/۱۸،‏ ۱۹:۲۷
چگونه استادی پلن بنویسیم؟

استادی پلن نامه ای است گه جهت مهاجرت تحصیلی باید به سفارت کانادا ارائه دهیم . همچنین میتوانید استادی پلن خود را به ما بسپارید تا برای شما آن را انجام دهیم.
۱۳۹۹/۲/۱۴،‏ ۱۱:۲۱