شرایط اقامت فدرال کانادا - معرفی اسکیلد ورکر و اکسپرس انتری

برنامه نیروی کار متخصص فدرال یا اسکیلد ورکر فدرال (Federal Skillled Worker Program - FSWP) یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال است که توسط برنامه اکسپرس انتری مدیریت می شود. این برنامه پرچمدار مهاجرت کانادا برای مهاجران متخصص در سراسر جهان است که می توانند برای ویزای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.