حداقل دستمزد در ایالت های آمریکا

در این مطلب ما حداقل دستمزد در سال 2020 را در ایالت های آمریکا را برای شما بیان خواهیم کرد. حداقل دستمزد در ایالت های آمریکا هرساله با توجه به تورم ، قیمت اجناس مصرفی در آن منطقه و... افزایش پیدا خواهد کرد. حداقل دستمزد تعیین شده برای هر ایالت کمترین مبلغی است که کارفرما میتواند به کارمند یا کارگر خود پرداخت کند و نباید از آن مبلغ کمتر را پرداخت نمایند.