تمدید ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا از روزی که به عنوان بازدید کننده وارد این کشور می شوید، معمولا حداکثر به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت. اما آیا امکان تمدید ویزای توریستی کانادا وجود دارد؟ در چه شرایطی ویزای توریستی کانادا تمدید می شود؟
تمدید اقامت کانادا

وقتی شما با ویزای اقامت دائم وارد کانادا شدید، کارت اقامت دائم PR برای شما صادر می شود که تا 5 سال اعتبار دارد و بهتر است قبل از پایان مهلت اعتبار آن شرایط دریافت شهروندی را کسب نموده و برای شهروندی کانادا اقدام کنید. اگر شرایط دریافت شهروندی کانادا را نداشتید، منتظر سخت گیری های جدی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا باشید. فرد مقیم کانادا Permanent Resident ممکن است به دلیل رعایت نکردن شرایط قانونی، اقامت خود را از دست بدهد.