زندان هالدن نروژ - زندان یا هتل 5ستاره؟

زندان «هالدن» Halden دومین زندان بزرگ نروژ است که که در شهر «هالدن» در فاصله 110 کیلومتری از جنوب شهر «اسلو» در میان جنگلهای انبوه و در زمینی به مساحت 30 هکتار واقع شده است.