اسپانسرشیپ کانادا

اسپانسرشیپ برای پرونده‌های ویزای خانوادگی  یا پناهندگی استفاده می‌شود. شهروند کانادایی که بیشتر از ۱۸ سال سن داشته باشید، می‌تواند افراد خانواده خود را تحت عنوان اسپانسرشیپ به کانادا آورده و باعث شوید که آنها اقامت دائم این کشور را دریافت کنند.