دوره های co op در کانادا

امروزه کشور کانادا جزء مقاصدی است که متقاضیان زیادی را جهت مهاجرت به خود جذب می‌کند؛ از جمله مهاجرت تحصیلی. از سوی دیگر تامین هزینه‌های تحصیل و زندگی در کانادا برای بسیاری از دانشجویان تبدیل به یک دغدغه‌ی مهم شده است و به همین دلیل اکثر افراد می‌خواهند در کشوری کار کنند که امکان تحصیل و کار بصورت همزمان برایشان فراهم باشد. کانادا از جمله کشورهایی است که از طریق برنامه‌ی co op، این امکان را به دانشجویان بین المللی می‌دهد که با داشتن ویزای تحصیلی خود بتوانند در زمان‌های آف دانشگاه خود، همزمان با تحصیل، کار تمام وقت انجام دهند.