آمریکا دامنه ۲۰ وبگاه ایرانی را مسدود کرد

به بهانه مقابله با عملیات نفوذ سری؛ وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از توقیف و مسدود سازی دامنه ۲۷ وبگاه ایرانی به بهانه مقابله با عملیات نفوذ سرّی خبر داد.