تحصیل در رشته سینما در کانادا

اگر کسی هستید که می خواهد در خارج از کشور در رشته سینما تحصیل کند کانادا یکی از بهترین کشورها برای این کار است و امکانات زیادی را در اختیار دانشجویان سینما می گذارد. بدون شک بعضی از بهترین و تأثیر گذارترین فیلمسازان معاصر کانادایی هستند..