بهترین شهر ایتالیا برای زندگی

ایتالیا کشوری چکمه مانند در جنوب نقشه‌ی اروپاست. 60 میلیون جمعیت دارد و عضو گروه جی‌هشت (هشت کشور صنعتی) می‌باشد. این کشور به دلیل امکانات خوب و فرهنگ نزدیک به فرهنگ ایرانی، همه‌ساله تعداد قابل توجهی مهاجر ایرانی می‌پذیرد.
همه‌چیز در مورد میلان

میلان به پایتخت مد جهان معروف است. این شهر از ابعاد زیادی بهترین شهر ایتالیا محسوب می‌شود. از لحاظ صنعتی، اقتصادی، ورزشی و گردشگری، این شهر نه تنها در ایتالیا که در جهان یک قطب به‌حساب می‌آید.